T-Gate ile dünyaya açılın

Kendilerine global pazarlarda yer bulmak isteyen girişimciler Türk Bankası’nın dijital dönüşüm projesi olan T-Gate’te yerlerini almaya başladı.

Türk Bankası, KKTC’nin bilişim adası olması hedefiyle, T-Gate projesini adım adım ileri taşıyor.

Türk Bankası T-Gate projesi ile yatırımı ve girişimciliği teşvik edip, İstanbul / Londra / Lefkoşa’da finans ve teknoloji girişim ekosistemi oluşturmak hedefleniyor.

Bankanın “Teknoloji Bankası, Teknolojinin Bankası” söylemiyle devam ettiği dijital yolculuğunda üye tabanlı bu platform adadaki dijital dönüşüm için mihenk taşı noktasında.

Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Raporu da hazırlandı.

Projenin geldiği son aşama ve rapora ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene’nin açıklaması şöyle:

Türk Bankası Grubu olarak iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığımız T-Gate platformunun önemli bir aşamasına geldik. Ekteki rapor, Adamızın Dijital Dönüşüm çerçevesinde Teknoloji boyutunda durduğu noktanın bir resmini çekmeyi hedefledi. Bu rapor aynı zamanda T-Gate platformunun Kıbrıs ayağındaki yol haritasının şekillenmesine de yardımcı olacak.

Kuruluşumuzun 120. yılında, T-Gate, sırası ile İstanbul, Lefkoşa, Londra üçgeninde faaliyete geçiyor. İstanbul TEKMER’in kuruluş izni, KOSGEB’den gerçekleşti ve bu ay içinde kapılarını girişimcilere açıyor. Sadece finteklerin ve tamamlayıcı sektörlerin yer alacağı bu TEKMER, birçok ilkleri de bünyesinde barındırıyor. Teknopark, Teknokentlerin şehir içi daha küçük versiyonu olan TEKMERler dünyanın da birçok metropolünde başarı ile faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk fintek esaslı olan bu girişimi, temelinde globalleşmeye hazır firmaları hedefliyor. Grubun Dünya Fintek Merkezi Londra’daki varlığı sayesinde kendilerine de Global Pazarlarda yer bulmak isteyen firmalar şimdiden T-Gate’te yerlerini almaya başladılar. Girişimciler ile yatırımcıları buluşturma misyonunu da taşıyan ekosistem kapsamında, Ekim ayı içinde de, hem İstanbul’daki hem de Lefkoşa’daki T-Gate üyelerine hizmet verecek olan ‘’Yatırımcı Kulübü’’, Kanyon Alışveriş Merkezi yanındaki TurkishBank Genel Müdürlük binasında hizmete giriyor.

“Ülkenin önünde eşsiz bir fırsat var”

2021 yılını gelecekte Adamız açısından güzel bir geleceğin başlangıç yılı olarak hatırlayacağız. Yıllardır ekonomimizin önündeki engelleri aşmak için uğraşan ülkemizin önünde ilk defa eşsiz bir fırsat var: ‘’İşgücümüzü, bilgimizi, teknolojimizi dünyaya ihraç etmek’’. T-Gate sloganlarımızdan biri de: “İnternet var ise ihracata engel yoktur’’. Türkiye’nin son yıllarda bilişim yolunda atılımları ortadadır. Geçtiğimiz ay içinde Financial Times bu başarıyı sayfalarına taşımış ve Türkiye’nin Teknoloji ve Yaratıcılık alanındaki potansiyeline ve parlak geleceğine dikkat çekmiştir. Trendyol, Hepsiburada, Getir, Peak Games gibi bir çok başarı hikayesi Türkiye’ye önemli ölçüde dikkat ve yatırım çekmekte ve ihracat alanına çok yüksek katma değer yaratmaktadır. Uzaktan çalışma, tüm dünyadaki iş gücü pazarını temelinden sallamakta ve tüm ezberleri bozmaktadır. Sermaye, bilgi, teknoloji ve benzerleri sonrası nihayet hızlı bir şekilde tüm ‘’Dünya Emek Pazarının’’ çok hızlı globalleşmesine tanık oluyoruz.

“En önemli hedef gençleri dünyaya entegre etmek”

Nüfusunun önemli bir bölümü genç olan, eğitim standartları ile her fırsatta övündüğümüz toplumumuzun gençlerini dünyaya entegre etmek, T-Gate’teki en önemli hedeflerimizden biridir. Raporda da göreceğiniz üzere, Adamızın gerçekten güçlü bir eğitim alt yapısı ve yetişmiş bir genç iş gücü bulunmaktadır. Doğru fırsatlar ve canlı bir ekosistem oluşturamadığımız sürece gençlerimiz emeklerini, birikimlerini yurt dışında değerlendirmeye sürüklenecek ve muhtemelen değerinin altında çözümlere razı olmak zorunda kalacaktır. Pandemi etkisi ile gördüğümüz uzaktan çalışma olanakları, bu alanda bize ya büyük bir fırsat ya da büyük bir engel olacaktır.

Devletimizin, Türkiye’nin başarılı bir şekilde uyguladığı birçok e-devlet alt yapısı projesi üzerinde çalıştığını biliyoruz. E-İmza gibi günümüzün olmazsa olmaz tarzı projelerin özel sektör atılımları ile taçlandırılması, bu çalışmaların değerini maksimize edecektir. Aynı zamanda Adamızda ekosistem oluşumunda teşvik mekanizmaları için potansyel çok yüksektir. Türkiye, Avrupa ve Amerika’da bu konuda türlü türlü teşvik programları meyvelerini vermeye başlamıştır. (finansla teşvik, vizeteşvikleri vs). Yine unutulmaması gereken bir kaynak, Adamızdaki çok kültürlü, çok yabancı dilli, değişik etnik kökenli öğrenci zenginliğidir.

Bizim finansal kurumlar olarak görevimiz, bu yeni doğan ve geleceği parlak sektörlerin hızlı ve kolay bir biçimde yeşermelerini sağlayacak destekleri sunmaktır. Bu hedefimizle beraber, amacımız teknoloji şirketleri konusunda ihtisaslaşmış, onları tanıyan, ihtiyaçlarına karşılık verebilen bir banka olmaktır.

 “Sermaye değişen dünyada tehdit altında”

Söylemimiz, ‘’Teknoloji Bankası, Teknolojinin Bankası’’dır. Nitekim yine bu sene içinde Türk Bankası-Vodafone ortaklığı ile gerçekleştirilen Vodafone Pay projesi, uluslararası standartta yapılmış bir proje olup, T-Gate bünyesinde bundan sonra yapılacak bir çok proje için örnek teşkil etmektedir.

Kurumumuzun ve toplumumuzun menfaatini bu alanda ortak görüyoruz. Adamızın önemli bir sermaye birikimi bulunmaktadır; bu birikim Adamızın önde gelen iş insanlarının geleneksel alanlarda başarılı çalışmalarından oluşmuş, fakat hızla değişen bir dünyada tehdit altındadır. Bu kıymetli kaynağın, yeni değer alanlarına aktarılmasını sağlamak, verebileceğimiz en önemli desteklerdendir. Kısacası Adamızın sermayedarının, aile şirketlerimizin özellikle 2. ve 3. kuşaklarının bu yeni yükselen ekonomilerde profesyonel yatırımcılar olabilmelerini de sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaç ile İstanbul ve Londra ile ortak birçok önemli eğitim programları hazırlanmakta. Elinizdeki rapor ile Adamızın tam bir resmini çekmekten öte, kendi yol haritamızı da oluşturmaya çalıştık. Umarız beğenirsiniz.”

Raporun tamamı…

Hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Raporu ‘nu incelemek için tıklayın:

https://www.turkishbank.net/kuzey-kibris-dijital-raporu/

Haberin tamamı için tıklayınız.

www.seskibris.com

30.01.2022