Türk Bankası, KKTC’nin bilişim adası olması hedefiyle, T-Gate projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, yazılım sektörünün yapısı ve adanın dijital dönüşüm çerçevesinde bulunduğu noktanın bir resmini aktaran Kuzey Kıbrıs’ın ilk Dijital Ekosistem Raporu, yurt dışından danışmanların da katkısı ile hazırlandı. Rapor, kamuoyu yanı sıra yurt dışında da önemli yatırımcı ve girişimciler ile paylaşılacak.

Hazırlanan raporla, T-Gate projesinin yol haritasında ilk adım atıldı.

Raporda, yazılım sektörünün Kuzey Kıbrıs’taki potansiyeli aktarılırken, yaşanan global krizlere de bağlı olarak, sektörün bir yandan yerelde önemli ekonomik sektörler olan turizm ve eğitimi tamamlayarak geliştirebileceği, diğer yandan ise alternatif güçlü bir sektör olarak ortaya çıkacağı vurgulanıyor.

Dijital sektörü oluşturan paydaşların görüşlerinin de dahil edildiği raporda, sektöre holistik bir bakış yapılması hedefleniyor. Raporda ayrıca Türk Bankası’nın sosyal sorumluluk ajandası kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta yeşil teknolojiler, kadın girişimcilik ve genç girişimciliği geliştirmek için yapmakta olduğu çalışmalara da değiniliyor.

Raporun yurtdışındaki yatırımcılar ve girişimciler için önemli bir kaynak olacağını söyleyen Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkam Hakan Börteçene, “Bizim finansal kurumlar olarak görevimiz, yeni doğan ve geleceği parlak sektörlerin hızlı ve kolay bir biçimde yeşermelerini sağlayacak destekleri sunmaktır. Bu hedefimizle beraber, amacımız, teknoloji şirketleri konusunda ihtisaslaşmış, onları tanıyan, ihtiyaçlarına karşılık verebilen bir banka olmaktır. Söylemimiz, ‘Teknoloji Bankası, Teknolojinin Bankası’dır. Nitekim yine bu sene içinde Türk Bankası- Vodafone ortaklığı ile gerçekleştirilen Vodafone Pay projesi, uluslararası standartta yapılmış bir proje olup, T-Gate bünyesinde bundan sonra yapılacak birçok proje için örnek teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı. Türk Bankası’nın kuruluşunun 120. yılında, Ekim ayında kapılarını İstanbul’da girişimcilere açan T-Gate’in, Lefkoşa ve Londra’da da faaliyete geçmesi için çalışmalara hızla devam ediliyor. T-Gate ile, girişimcileri ve yatırımcıları buluşturma misyonunu taşıyan bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor. T-Gate, Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası piyasalara ve yatırımcılara önemli bir kapı olurken, İstanbul, Londra ve uluslararası çapta birçok paydaşı da bir araya getirecek. T-Gate için bankanın Lefkoşa Sarayönü’ndeki Genel Müdürlük binasında dijital teknolojilerle donatılmış çalışma, sosyalleşme ve etkinlik alanları içeren 2 bin 500 metrekarelik bir alan ayrıldı.

Ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan gençleri dünyaya entegre etmek T-Gate’in en temel amaçlarından biri olurken, diğer taraftan ülkemiz sermayedarlarının, aile şirketlerimizin özellikle ikinci ve üçüncü kuşaklarının, yeni yükselen dijital ekonomilerde profesyonel yatırımcılar olabilmelerinin de sağlanması hedefleniyor.

Kıbrıs Gazetesi

08.11.2021